ԿԱՅԱՑԱՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

11.05

2018

IMG gx1   IMG gx2

IMG gx3   IMG gx4

ԱրՊՀ գիտխորհրդի հերթական նիստում վերանայվել են կանոնակարգային մի շարք դրույթներ, հաստատվել ուսման վարձավճարների չափերն ու երաշխավորվել գիտական աշխատանքներ:

Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր ուսումնական տարվա ուսման վճարի տարեկան չափերին: Հիմք ընդունելով Կառավարության կողմից հաստատված մասնագիտությունների ցանկը և ԱրՊՀ համապատասխան կանոնակարգերը՝ գիտխորհուրդը հաստատել է ԱրՊՀ ՊՈԱԿ 2018-2019 ուս.տարվա բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, հայցորդության ուսման վճարի տարեկան չափերը:

Փոփոխություններ են կատարվել ստուգման գրքույկների և ուսանողական տոմսերի տրամադրման կարգում: Այսպես, «ԱրՊՀ ուսանողներին ստուգման գրքույկների և ուսանողական տոմսերի տրամադրման և հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» կարգում կատարված խմբագրման համաձայն ստուգման գրքույկը ենթակա չէ վերադարձման:

Գիտխորհուրդը երաշխավորել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջազգային կոնֆերանսին ներկայացված հոդվածների տպագրությունը, փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրել էթիկայի հանձնաժողովի կազմը, այլ հարցերում` տպագրության երաշխավորել գիտական աշխատանքներ: