Արցախի պետական համալսարան

Մինչև 2018թ. հոկտեմբեր ամիսը Արցախի երիտասարդ մասնագետներին ընձեռվում է Երևանում պրակտիկա անցնելու հնարավորություն: Կովկասի ինստիտուտը ընդունում է հայտեր` Երևանում պրակտիկա անցնելու համար:
Հայտ կարող են ներկայացնել՝
1. Արցախում բնակվող երիտասարդները, որոնք արդեն դիմել են պրակտիկայի
Երևանում, բայց ունեն աջակցության կարիք ճանապարհային և կացարանային ծախսերը հոգալու: Այս երիտասարդներին մենք նախընտրություն ենք տալու:
2. Արցախում բնակվող երիտասարդները, որոնք ցանկանում են պրակտիկա անցնել
Երևանում, բայց դեռ չեն ընտրել համապատասխան վայրը կամ ընտրել են,
սակայն չեն կարողացել դիմել այնտեղ: Այդ դեպքում Ինստիտուտը կարող է օգնել նրանց պրակտիկայի վայրը ընտրելու կամ երիտասարդների նախընտրած վայրում
պրակտիկայի դիմելու հարցում (կախված նրանից, թե որքանով հասանելի կլինեն
երիտասարդների նախընտրած վայրերը), ինչպես նաև հոգալ ճանապարհային և
կացարանային ծախսերը:
3. Արցախցի երիտասարդները, որոնք այժմ բնակվում են Երևանում, սակայն ունեն
աջակցության կարիք պրակտիկա անցնելու հարցում:
Կովկասի ինստիտուտը կաջակցի երիտասարդ մասնագետներին պրակտիկա անցնել նրանց նախընտրած վայրում, կհոգա բոլոր ճանապարհային և կացարանային ծախսերը՝ վարձակալելով մեկ ընդհանուր բնակարան 2-3
հոգու համար, ինչպես նաև կտրամադրի կրթաթոշակ:
Պրակտիկային դիմելու համար խնդրում ենք
լրացնել մեր դիմում/հայտը
(https://www.dropbox.com/…/%D4%B4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5[3]):
Հայտը պետք է ուղարկել //e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acontact@c%2di.am" target="_blank">contact@c-i.am էլ. հասցեին պրակտիկայի մեկնարկից 2 շաբաթ առաջ, որպեսզի կազմակերպչական խորհուրդը հասցնի դիտարկել այն և ժամանակին ապահովել կացարանային պայմաններ: