Համատեղ գիտական ​​աշխատանքի հաշվետվություն

17.11

2011

There are no translations available.

        2011 թ.հոկտեմբերի 17-ին մինչև նոյեմբերի 16-ը Արցախի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ Լիանա Աբրահամյանը գտնվել է գիտական գործուղղման մեջ

Ռուսաստանի բարեկամության համալսարանում (Մոսկվա) մասնակցել է ոչ գծային անալիզի և օպտիմիզացիայի ամբիոնի գիտական սեմինարներին:Հոկտեմբերի 25-ին զեկուցումով հանդես է եկել գերնույնությունների վերաբերյալ թեմայով:Մասնակցել է ամբիոնի դասախոսների և այլ հաստատություններից հրավիրված գիտնականների գիտական քննարկումներին:Ծանոթացել է ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակված դասագրքերի ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հետ:Ոչ գծային անալիզի և օպտիմիզացիայի ամբիոնի վարիչ Ֆ.մ.գ.դ.,պրոֆեսոր Ա.Վ.Հարությունովը գտնում է,որ Ռուսաստանի Ժողովրդներիի Բարեկամությունը և Արցախի պետական համալսարանի հետագա համագործակցությունը կլինի փոխադարձ օգտակար և կնպաստի երկու երկրների բարեկամության ամրապնդմանը: