Արցախի պետական համալսարան

11 1Արցախի պետական համալսարանում հեռակա ուսուցման համակարգի պարապմունքները կմեկնարկեն 2020 թ. հունվարի 8-ից և կտևեն մինչև փետրվարի 4-ը:

 

Բոլոր ֆակուլտետներում պարապմունքները կկազմակերպվեն 2-րդ հերթով, միայն բանասիրական ֆակուլտետի պարապմունքները` 1-ին հերթով:

Առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանը կմեկնարկի հունվարի 8-ից և կտևի մինչև հունվարի 17-ը: Պարտքերի մարման 1-ին փուլը կտևի հունվարի 20-ից 24-ը, 2-րդ փուլը` փետրվարի 17-ից 21-ը: