Արցախի պետական համալսարան

das-herՄայիսի 13-ին կայացած ԱրՊՀ  ռեկտորատի նիստում  որոշում է կայացվել  2019-2020 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի դասընթացները կազմակերպել ս.թ. հունիսի 1-ից 20-նն ընկած ժամանակահատվածում, հեռավար եղանակով:

Դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվել է կազմել և ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակները: