Արցախի պետական համալսարան

Հունվարի 11-ից ԱրՊՀ-ում մեկնարկել են հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին (ձմեռային) կիսամյակի պարապմունքները և կտևեն մինչև հունվարի 29-ը:

Բանասիրական, բնագիտական, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետներում պարապմունքները կազմակերպվում են 1-ին հերթով, իսկ տնտեսագիտության, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետներում` 2-րդ հերթով:

Հունվարի 11-ից մեկնարկել է նաև առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանը, որը կտևի մինչև հունվարի 15-ը: Ստուգումներին ուսանողների ներկայությունը պարտադիր է:

Հեռակա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի ժամանակացույցը` ստորև.

Քննաշրջան-25.01.2021-29.01.2021

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն-21.01.2021

I լուծարք-08.02.2021-12.02.2021

II լուծարք-15.02.2021-26.02.202