Արցախի պետական համալսարան

Սեպտեմբերի  9-ից Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է պատմաճանաչողական արշավների լայն ծրագիր, որի առաջին մասնակիցներն էին բարձր առաջադիմությամբ համալսարան ընդունված առաջին կուրսեցիները։

Շուրջ  500  ուսանող  հասցրել  են  ծրագրի  մասնակից  դառնալ: Նախաձեռնության  շրջանակներում  ուսանողները  այցելել  են  Տիգրանակերտ, Դիզափայտ, Ամարաս, Դադիվանք, Հունոտի  կիրճ, Երիցմանկանց  վանք  և  Ուլուբաբ:

Ծրագիրը  կրում է  ինչպես  հայրենաճանաչողական, այնպես  էլ  բնապահպանական  բնույթ:

Արշավներն իրականացվում են ԱրՊՀ ղեկավարության, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի բաժնի, ինչպես նաև ուսանողական խորհրդի աջակցությամբ: