Արցախի պետական համալսարան

Համաձայն գիտխորհրդի կողմից հաստատված ուսումնական պլանի` ԱրՊՀ առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա պարապմունքները կմեկնարկեն փետրվարի 8-ից: