Արցախի պետական համալսարան
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությանն անհրաժեշտ են կամավորներ` սոցիալական հարցում անցկացնելու համար:
Կամավորագրվելու համար կարող եք դիմել ՈՒՀՏԱ և կարիերայի բաժին կամ ԱրՊՀ Ուսխորհուրդ: