Արցախի պետական համալսարան

ԱրՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրով նախանշված խնդիրների շրջանակներում մաթեմատիկայի ամբիոնի կողմից կկազմակերպվեն նախապատրաստական դասընթացներ ավագ դպրոցականների համար: Դասընթացները կկազմակերպվեն յուրաքանչյուր երկուշաբթի` ժամը 14:00-15:00-ն, ըստ հետևյալ բաժինների.

  1. 03 -Հավասարումներ

15.03 –Անհավասարումներ

22.03 -Տեքստային խնդիրներ

29.03 -Պրոգրեսիաներ

3.04- Ֆունկցիաներ

10.04- Հարթաչափություն

17.04- Տարածաչափություն

24.04 -Կոորդինատների մեթոդ

31.04- Միացություններ

Նախապատրաստական դասընթացներին կարող եք միանալ հետևյալ հղումով https://us04web.zoom.us/j/5577703144?pwd=Sm9PbFR1blhCNUVtQkQyTTR1MG5Tdz09

Идентификатор конференции: 557 770 3144

Код доступа: 580523