Արցախի պետական համալսարան

Հարգելի՛ ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգի պարապմունքները կմեկնարկեն մայիսի 24-ից և կտևեն մինչև հունիսի 11-ը: Պարապմունքներին զուգահեռ կկազմակերպվի նաև ստուգարքների հանձնման գործընթացը:

Ստուգարքների հանձնում՝ 31.05. 2021-11.06. 2021

Ուսումնառության ավարտ՝ 11.06.2021

Քննաշրջան՝ 14.06. 2021-18.06. 2021

I լուծարք՝  21.06. 2021-25.06. 2021

II լուծարք՝  23.08. 2021- 27.08. 2021