Արցախի պետական համալսարան

Սույն թվականի մայիսի 21-ին հայտարարվել էր բնագիտական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետների դեկանների  թափուր պաշտոնների մրցույթ, որի համար հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ էր ընդունված ս.թ. հունիսի 10-ը:

Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար հայտ չի ներկայացվել:

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար ներկայացվել է մեկ հայտ ք.գ.թ., դոցենտ Արթուր Ավետիսյանի կողմից:

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկանի ընտրության օրը նշանակվել է ս.թ. հունիսի 28-ը:

                                                                                                          ԱրՊՀ գիտքարտուղար