Արցախի պետական համալսարան

Սիրելի’ ուսանողներ, համաձայն ԱրՊՀ գիտխորհրդի կողմից հաստատված 2021-2022 ուսումնական տարվա ԱրՊՀ ուսումնական գործունեության օրացույցի` հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակի
(ձմեռային) պարապմունքները կմեկնարկեն հունվարի 10-ից և կտևեն երեք շաբաթ, իսկ 4-րդ շաբաթը կլինի քննաշրջան, որի ընթացքում կկազմակերպվեն ստուգումները։
Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ։