Արցախի պետական համալսարան
ԱրՊՀ վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողներին տեղեկացնում ենք, որ ԱրՊՀ ռեկտորատի որոշմամբ ուսման վճարների մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) համար անհրաժեշտ տեղեկանքների ու փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել հունվարի 28-ը (ներառյալ):
Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ: