Արցախի պետական համալսարան

Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ, համաձայն ԱՀ Կառավարության 2009 թ. հունիսի 9-ի N364-Ն որոշման, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերում ԱրՊՀ -ում սովորող ԱՀ շրջանների ուսանողներին ճանապարհածախսի նպատակով դրամական փոխհատուցում տալու (5500 դրամ գումարի չափով) համար անհրաժեշտ է համապատասխան տեղեկանքները ներկայացնել մինչև փետրվարի 21-ը (ներառյալ):

Հավելյալ հարցերի համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով⤵
☎+374 47 940443-118