Արցախի պետական համալսարան

«Կորպորատիվ ֆինանսներ» դասընթացի շրջանակում մայիսի 4-ին, տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանողների մասնակցությամբ կազմակերպվել են գիտաճանաչողական ընթերցումներ: Միջոցառումը նախաձեռնել է Ֆինանսահաշվային ամբիոնի ավագ դասախոս Արևիկ Ալեքսանյանը: Նրա խոսքով՝ միջոցառման նպատակն էր ուսանողների խմբային աշխատանքով կորպորացիայի օրինակով հաշվել կազմակերպության կապիտալի կառուցվածքի բնութագրության, եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքի գործառնական վերլուծության հիմնական ցուցանիշները և ընթացիկ ակտիվների արդյունավետության ցուցանիշները։

Գիտաճանաչողական ընթերցանության արդյունքում գնահատվել է ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների արդյունքները։
Միջոցառմանը ներկա էին նաև ֆակուլտետի ղեկավարությունը:
Ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյանի խոսքով՝ նման միջոցառումների կազմակերպումը նպաստում է վերլուծական մտքի զարգացմանը, գործնականում տեսական գիտելիքների կիրառմանը և ունակությունների վերհանմանը:
Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ Նարինե Ավանեսյանը, շնորհակալություն հայտնելով ուսանողներին ու միջոցառման կազմակերպչին, նշել է. «Բավականին հետաքրքիր և տպավորիչ միջոցառում էր։ Ուսանողները, հաշվի առնելով իրենց առարկայի շրջանակներում ստացած գիտելիքները, կազմակերպության օրինակով հաշվարկել եւ տարբեր մեթոդնեդով գնահատել են կազմակերպության գործունեության արդյունքները բնութագրող ցուցանիշները։ Ցանկալի է, որ նման միջոցառումները լինեն շարունակական»։