Արցախի պետական համալսարան

Համաձայն 2021-2022 ուստարվա ուսումնական օրացույցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ (ամառային) կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կմեկնարկեն մայիսի 23-ից և կտևեն մինչև հունիսի 17-ը, պարապմունքներին զուգահեռ կկազմակերպվի նաև ստուգարքների հանձնման գործընթացը:

Պարապմունքներն անց են կացվելու երկհերթ եղանակով: Բանասիրական, բնագիտական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետներում պարապմունքները կկազմակերպվեն առաջին հերթով, իսկ տնտեսագիտության, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետներում՝ երկրորդ հերթով: Քննաշրջանի կազմակերպման ժամանակացույցը՝ ստորև.

Ամառային  կիսամյակ

Ուսումնառության սկիզբը

23.05. 2022

Ստուգարքների հանձնում

30.05. 2022-10.06. 2022

Ուսումնառության ավարտ

17.06.2022

Քննաշրջան 

13.06. 2022-17.06. 2022

I լուծարք

20.06. 2022-24.06. 2022

II լուծարք

22.08. 2022- 26.08. 2022