Արցախի պետական համալսարան
ԱրՊՀ-ում հերթական բաց դասախոսությունն է վարել ՈՒՇՀՀՏԱԳ պրոռեկտոր, հ.գ.թ., դոցենտ Վիտյա Յարամիշյանը: Դասախոսության թեման էր «Շփվել այնպես, որ քեզ ճիշտ հասկանան», որի ընթացքում բանախոսը ներկայացրել է շփում հասկացությունը, տեսակները, խնդիրները, դրանց լուծման մեթոդները, արդյունավետության հասնելու ուղիները:
Ներկա էին համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ:
Դասախոսությունն ուղեկցվել է թեմային վերաբերող քննարկմամբ: