Արցախի պետական համալսարան
Կլինիկայում ընդգրկված ԱրՊՀ իրավագիտության բաժնի ուսանողներն ու փորձառու մասնագետները Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին մատուցում են անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն և այլ անհրաժեշտ ծառայություններ:
Իրավաբանական կլինիկան գործում է աշխատանքային օրերին` ժամը 13:00-ից մինչև 17:00:
Հասցե` Մխիթար Գոշ 5, Արցախի պետական համալսարանի 3-րդ մասնաշենք, 4-րդ հարկ: