Արցախի պետական համալսարան

ԱրՊՀ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի նախաձեռնությամբ բնագիտական ֆակուլտետում կազմակերպվել են գիտական ընթերցումներ՝ նվիրված ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի ամբիոնի զարգացմանն իր նպաստը ունեցած Ալեքսանդր Խաչատրյանի հիշատակին:

Ներկա էին բնագիտական ֆակուլտետի դեկան Վ. Միրզոյանը, դասախոսներ, ուսանողներ: Միջոցառմանը զեկուցումներով հանդես են եկել ԱրՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Գեորգի Սահակյանը, մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոսներ, «Մաթեմատիկա» կրթական ծրագրի ուսանողներ:
Մաթեմատիկայի տարբեր բնագավառներին վերաբերող զեկուցումները ուղեկցվում էին թեմատիկ քննարկումներով:
Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Գայանե Պետրոսյանի խոսքով՝ գիտական ընթերցումների նպատակն էր խորացնել ուսանողների՝ մաթեմատիկայից ունեցած գիտելիքները, ինչպես նաև ուսանողների մոտ զարգացնել գիտական ներուժն ու գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու կարողությունները: