Արցախի պետական համալսարան
«Բանկային գործունեության հիմունքներ» դասընթացի շրջանակներում «Ֆինանսներ» 3-րդ կուրսի ուսանողները բանկային աշխատակցի օրվա կապակցությամբ կազմակերպել են «Վիրտուալ բանկ» մրցույթ-միջոցառում, որտեղ ներկայացվել է 3 վիրտուալ բանկ՝
Golden Coin Bank,
Bank of Armenia,
My Bank:
 
Միջոցառման ընթացքում ուսանողները ներկայացրել են բանկերի գործունեությունը։
Վերջում թիմերին ամբիոնի կողմից շնորհվել են շնորհակալագրեր։