Արցախի պետական համալսարան

Նոյեմբերի 28-ին ԱրՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ «Բիզնես գաղափարներ» թեմայով: Միջոցառմանը ներկա էին ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, հրավիրված գործարարներ մասնավոր հատվածից, ուսանողներ:

Միջոցառման ընթացքում «Կառավարում» կրթական ծրագրի ուսանողները ներկայացրել են իրենց բիզնես գաղափարները և հանդես եկել զեկուցումներով: «Կառավարում» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Աննա Հակոբյանը ներկայացրեց «Բիզնեսը Արցախում: Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի բիզնես հետազոտություններ» թեմայով զեկուցում, «Կառավարում» 4-րդ կուրսի ուսանողներ Լուսինե Բաղրյանը, Մարիաննա Առստամյանը, Իլոնա Զաքարյանը՝ «Արցախյան մեղրի արտադրություն և մեղվաբուծական տուրիստական ընկերություն. Շուշվա նեկտար», նույն կուրսից Կարինա Հարությունյանը, Ֆլորա Բարսեղյանը, Աննա Զաքարյանը՝ «Մասնագիտացված սրճատուն Արցախում. “My coffee”», Սվետլանա Մովսեսյանը, Աննա Կարապետյանը՝ «Արցախյան հագուստի նորաձև արտադրանքը» թեմաներով:
Ասիստենտ Մարիաննա Խաչատրյանը հանդես եկավ «Բիզնեսի կառավարման համաշխարհային միտումներ» թեմայով զեկուցմամբ:
Դեկան Ռուզաննա Մանգասարյանը, կարևորելով միջոցառումը, նշել է, որ այն ուսանողների համար հնարավորություն է դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար և կարծիքներ ու տեսակետներ լսելու ոլորտում հաջողություն արձանագրած գործարարներից:
Միջոցառումը կազմակերպվել է տնտեսագիտության տեսություն և կառավարում ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Դավիթ Աղաջանյանի նախաձեռնությամբ, ով անդրադարձավ բիզնես ոլորտի զարգացման միտումներին՝ ներկայացնելով համաշխարհային փորձն ու Արցախում հետպատերազմական վիճակը:
Միջոցառումը կարևորել և ուսանողների զեկուցումների շուրջ կարծիքներ են արտահայտել ներկաները, ծավալվել է քննարկում: