Արցախի պետական համալսարան
Փետրվարի 6-ից Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկեցին 2022-2023 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարապմունքները:
Բանասիրական, տնտեսագիտության, պատմության և իրավագիտության, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետների պարապմունքները կազմակերպվում են 1-ին հերթով, իսկ բնագիտականը՝ 2-րդ հերթով: