Արցախի պետական համալսարան

Միջբուհական համագործակցության շրջանակում ԱրՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրսում «Կորպորացիաների շահութաբաժնային քաղաքականությունը» թեմայով առցանց դասախոսությամբ հանդես է եկել ՀՊՏՀ Ֆինանսներ ամբիոնի դոցենտ, տ․գ․թ․ Սրբուհի Իսրայելյանը։ Դասախոսությունը «Կորպորատիվ ֆինանսներ» դասընթացից էր (դասընթացավար՝ տ․գ․թ․, ավագ դասախոս, Ա․Ա․Ալեքսանյան)։

Դասախոսության շրջանակներում Սրբուհի Իսրայելյանը ներկայացրել է կորպորացիաների շահութաբաժնային քաղաքականության էությունը, հիմնական տեսակները, ինչպես նաև շահութաբաժնային քաղաքականությունը բնութագրող ցուցանիշների համակարգը։
Երկու բուհերի ներկայացուցիչների միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նմանօրինակ առցանց հանդիպումները դարձնել շարունակական։