Արցախի պետական համալսարան

ԱրՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոնի «Կառավարում» մասնագիտացման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողներն ԱրՊՀ-ում անցնում են գիտամանկավարժական փորձուսուցում։

Փորձուսուցման շրջանակում մագիստրանտներն առաջին շաբաթը ծանոթացել են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վարման փաստաթղթերին, 2-րդ և 3-րդ շաբաթների ընթացքում նախ՝ դիտորդի կարգավիճակով մասնակցել փորձառու դասախոսների պարապմունքներին, ապա՝ նախապատրաստվել և անցկացրել տեսական ու գործնական պարապմունքներ բակալավրիատում։
Փորձուսուցման շրջանակում նախատեսված է նաև մագիստրանտների կողմից գիտական նյութերի, դրանց վերլուծության վերաբերյալ մեկնաբանության կամ գիտական հոդվածի նախապատրաստում։ Ավարտին ուսանողները պետք է ներկայացնեն հաշվետվություն գիտամանկավարժական փորձուսուցման մասին։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյանի խոսքով՝ փորձուսուցումն անցնում է արդյունավետ՝ նախապես հաստատված պլանի համաձայն։ Փորձուսուցումը մեկնարկել է մարտի 6-ից և կտևի մինչև ապրիլի 31-ը։