Արցախի պետական համալսարան

                        ԿԱԶՄ

         ԱրՊՀ գիտական խորհրդի 

1. Սարգսյան Արմեն Յուրիկի - Ռեկտոր (նախագահ)

2. Ղարախանյան Լուսինե Գաչայի - ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար

3. Ավետիսյան Արթուր Էդուարդի - ք.գ.թ., դոցենտ

4. Աբրահամյան Լիանա Ռուդիկի - մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գ.թ., դոցենտ

5. Ալեքսանյան Ալբերտ Գարեգինի - ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ.գ.դ., պրոֆեսոր

6. Առստամյան Վազգեն Վահանի - կիր.մաթ.և ինֆորմ. ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

7. Այդինյան Շահեն Վարդանի - մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան, ավագ դասախոս

8. Ավետիսյան Ռուսլան Բորիկի  - վարչական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնակատար

9. Ավանեսյան Վալերի  Միքայելի - գիտական և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, պ.գ.դ., ԱրՊՀ պրոֆեսոր

10. Ավանեսյան Նարինե Հրանտի - ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

11. Առաքելյան Նունե Վազգենի - ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ

12. Առուստամյան Նանա Էդուարդի - գիտության, ասպիրանտուրայի և միջազգային համագործակցության բաժնի պետ

13. Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի - մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

14. Գասպարյան Գոհար Էդուարդի - ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի պետ

15. Գրիգորյան Նարինե Յուրիի - հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ

16. Գրիգորյան Անահիտ Վլադիմիրի - աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ, աշխ.գ.թ., դոցենտ

17. Թորոսյան Աիդա Հայրապետի - կենսաբանության ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ., դոցենտ

18. Իշխանյան Իրինա Հովիկի - տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

19. Խաչատրյան Արմինե Բորիսի - պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.թ., դոցենտ

20. Խանյան Սոկրատ Աղալարի - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

21. Խաչատրյան Շուշան Ռոբերտի - գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ

22. Խաչատրյան Իրենա Սերգեյի - ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժնի պետ

23. Հակոբյան Աննա Գառնիկի - փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, փ.գ.թ.,դոցենտ

24. Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի - ֆիզիկական դաստիարակության և ՆԶՊ ամբիոնի վարիչ, ավագ դասախոս

25. Հակոբյան Ինգա Համլետի - մ.գ.թ., դոցենտ  (ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն)

26. Ղազարյան Հասմիկ Սուրենի - ակադեմիկոս Ս.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.,դոցենտ

27.Ղալայան Լավրենտ Բահաթուրի - Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ

28. Սավադյան Թամարա Ռուդոլֆի - ԱՀ ԿԳՍ մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի վարիչ

29. Մարգարյան Լուսինե  Գեորգիի - բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ.,դոցենտ

30. Մարգարյան Գայանե Գեորգիի - Գիտքարտուղար, կ.գ.թ.,դոցենտ

31. Մանգասարյան Ռուզաննա Յակովի - տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ.,դոցենտ

32. Միրզոյան Վալոդյա Սիմոնի - բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., ԱրՊՀ պրոֆեսոր

33. Սաղյան Շուշան Պավլիկի - որակի ապահովման կենտրոնի վարիչ, բ.գ.թ.,դոցենտ

34. Մինասյան Նարինե Ստանիսլավի - ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս

35. Յարամիշյան Վիտյա Բենիկի - ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, հ.գ.թ., դոցենտ

36. Պետրոսյան Ռիտա Սուրենի - ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ.,դոցենտ

37. Սահակյան  Գեորգի Հրանտի - ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, ֆիզմաթ.գ.թ.,դոցենտ

38. Սաֆարյան Վարդգես Արամայիսի - պատմության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ.,դոցենտ