ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ)

Բաժնի պետ` Իրինա Սերգեյի Խաչատրյան

ԻՌԱ

 

հեռ.047940443118

Բաժինն ունի` 1 ավագ տեսուչ, 3 տեսուչ, 2 օպերատոր

ՈՒսումնամեթոդական բաժինն, ԱրՊՀ առանցքային բաժիններից մեկն է: Բաժինը սերտորեն համագործակցում է համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների հետ և իրականացնում է ուսանողների հաշվառում, հրամանագրում, ուսանողների ուսման վարձերի զեղչեր /ռեկտորատի որոշմամբ/, նշանակում է թոշակներ, նպաստներ և այլն