ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ)

 1769056    

Բաժինը նպաստում է ուսանողների ուսումնագիտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը` կազմակերպելով տարաբնույթ միջոցառումներ, իրականացնում է տեղեկատվական և քարոզչական աշխատանքներ, ուղղորդում է ԱրՊՀ ուսանողական կառույց¬ների համագործակցությունն ուսումնական հաստատությունների համանման կառույցների, հասարակական և երիտասարդական կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, զանգվածային լրատվամիջոցների, տնտեսության ներկայացուցիչների հետ, նախապատրաստում է ֆիլմեր և տեսանյութեր, ռադիոթողարկումներ, կարգավորում է և պարբերաբար թարմացնում է ԱրՊՀ պաշտոնական կայքէջը: Բաժնի պետն է բ.գ.թ. Զարինե Գարեգինի Սառաջյանը: