Արցախի պետական համալսարան

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ  ԲԱԺԻՆ

(համար 2 մասնաշենք, 4-րդ հարկ)

 

Բաժնի պետբ.գ.թ. Զարինե Գարեգինի Սառաջյան 

 

 1769056    

 

Բաժինն իրականացնում է տեղեկատվական և քարոզչական աշխատանքներ` ակտիվորեն ներդնելով լրատվության և քարոզչության արդիական տեխնոլոգիաները, նպաստելով ԱրՊՀ մասին հանրության տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացմանը,  հասարակական կարծիքի ձևավորմանը և ամրապնդմանը: Կատարում է զանգվածային լրատվամիջոցներում ԱրՊՀ մասին հրատարակված և տարածված նյութերի (հայերեն և օտարալեզու) դիտարկում, վերլուծություն և տեղայնացում: Բաժնի գործառույթներից են ԱրՊՀ ինտերնետային ռեսուրսների ակտիվացումը, պաշտոնական կայքէջի ընդլայնումը, պարբերաբար թարմացումը, սոցիալական և տեղեկատվական ցանցերում ներկայացվածության, օպերատիվության և առցանց հետադարձ կապի ապահովումը: Պարբերաբար նախապատրաստում եւ լույս է ընծայում ԱրՊՀ «Արցախի համալսարան» պաշտոնաթերթը եւ ուսանողական «Քո ժամանակը» թերթը:

Հեռախոս` +37447940443113