ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ)

Բաժինը կոչված է վերահսկելու և ապահովելու կրեդիտային ուսուցման համակարգին համապատասխանող կրթության որակյալ իրականացումը, ուսանողների գիտելիքների համա¬կարգչային ստուգումը, ԱրՊՀ բոլոր ստորաբաժանումներում կրթության որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը£

Ընդլայ¬նում է առաջնակարգ համալսարանների հետ առկա համագործակցությունը և կնքում է նոր պայմանագրեր, օժանդակում է արտերկրյա ուսանողների ներգրավմանը` ԱրՊՀ գիտաուսումնական գործընթացին, աջակցում է հայրենիքսփյուռք գիտամշակութային սերտ կապերի զարգացման գործընթացին: Բաժնի պետն է կ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Ջումշուդի Մինասյանը: