ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

(վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ)

Asmik

Բաժինը կոչված է վերահսկելու և ապահովելու կրեդիտային ուսուցման համակարգին համապատասխանող կրթության որակյալ իրականացումը, ԱրՊՀ բոլոր ստորաբաժանումներում կրթության որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը:

Ընդլայնում է առաջնակարգ համալսարանների հետ առկա համագործակցությունը և կնքում է նոր պայմանագրեր, օժանդակում է արտերկրյա ուսանողների ներգրավմանը` ԱրՊՀ գիտաուսումնական գործընթացին, աջակցում է հայրենիք-սփյուռք գիտամշակութային սերտ կապերի զարգացման գործընթացին: Բաժնի պետն է կ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Ջումշուդի Մինասյանը: