Արցախի պետական համալսարան

 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

(վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ)

Վարիչ`  կ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Ջումշուդի Մինասյան

Asmik

Բաժինը կոչված է վերահսկելու և ապահովելու կրեդիտային ուսուցման համակարգին համապատասխանող կրթության որակյալ իրականացումը, ԱրՊՀ բոլոր ստորաբաժանումներում կրթության որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը:

Ընդլայնում է առաջնակարգ համալսարանների հետ առկա համագործակցությունը և կնքում է նոր պայմանագրեր, օժանդակում է արտերկրյա ուսանողների ներգրավմանը` ԱրՊՀ գիտաուսումնական գործընթացին, աջակցում է հայրենիք-սփյուռք գիտամշակութային սերտ կապերի զարգացման գործընթացին: