Արցախի պետական համալսարան

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր տեղերի համար

 Փաստաթղթերն ընդունվում են /ԱրՊՀ ՊՈԱԿ  գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 2013թ. դեկտեմբերի 25-ի  N13Լ որոշման համաձայն/ մինչև սույն թվականի հունվարի 28-ը: