Արցախի պետական համալսարան
ԱրՊՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2014-2018) ԱրՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ  
1