Հայտարարություններ
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` հետեվյալ թափուր տեղերի համար

23.06

2017

 

logo 1

N

Ֆակուլտետ

Դեկան

ամբիոն

պրոֆեսոր

դոցենտ

ավագ դաս.

Վարիչ

 

1.

Բանասիրական

1

Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի

 

1

 

3

 

3

 

-

Գրականության և ժուռնալիստիկայի

3

1

1

-

Անգլերեն լեզվի

-

2

9

-

Գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզուների

-

2

-

-

Ռուսաց լեզվի

-

3

2

-

2.

Մանկավարժության և սպորտի

-

Մանկավարժութ­յան և հոգեբանության

-

3

-

-

 

Ֆիզիկական դաստիարակության

-

3

-

-

ՆԶՊ

-

-

2

-

3.

Բնագիտական

-

Մաթեմատիկայի

1

1

4

1

Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի

-

3

2

-

Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի

-

1

1

-

Քիմիայի

1

1

1

-

Կենսաբանության

-

2

1

-

Աշխարհագրության

-

1

-

-

4.

Տնտեսագիտության

-

Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման

-

1

3

-

5.

Պատմության և իրավագիտության

-

Կերպարվեստի

1

-

3

1

Պատմության

1

1

1

-

Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության

1

1

-

-

 

 

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç  N13È, 12 Լ և 2014թ. մայիսի 16-ի  N17È որոշումների ѳٳӳÛÝ/ ÙÇÝ㨠2017թ.  հուլիսի 23-Á:

 
Մեկնարկել է «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագիրը

11.05

2017

 

1847211

«Դասավանդի՛րՀայաստան» կրթական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Արցախում ձգտում է նպաստել այնպիսի կրթական համակարգի ձեւավորմանը, որտեղ բոլոր երեխաները՝ անկախ իրենց սոցիալ-տնտեսական պայմաններից, հնարավորություն կստանան փայլուն կրթության միջոցով բացահայտել իրենց ներուժն ու ընդունակությունները։ «Դասավանդի՛րՀայաստանը» կամուրջներ է ստեղծում երիտասարդ մասնագետների եւ համայնքների միջեւ՝ նպաստելով լավագույն մասնագետների ներգրավվածությանը համայնքների զարգացման գործում։

Մանրամասն...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

05.04

2017

 

logo 1

            Հարգելի գործընկերներ, 2017թ-ի մայիսի 5-ին Արցախի պետական համալսարանը հրավիրում է ձեզ` մասնակցելու Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական գիտաժողովին:

            Գիտաժողովն անց է կացվելու հետևալ գիտական ուղղություններով`

Մանրամասն...
 
Հայտարարություն

28.02

2017

 

patmagetneri hajtar1111docx

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ»  ՀԿ-ը  սույն  թվականի  մարտի 20-24-ը  / հասցե`  ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ  2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ, մուտքը` իրավագիտության ֆակուլտետից/ կազմակերպում է ամենամյա«Պատմագետների  դպրոց»:

«ՊԱՏՄԱԳԵՏՆԵՐԻ  ԴՊՐՈՑ  2017»  ծրագիրը նախատեսված  է  ՀՀ և  ԼՂՀ  բուհերի պատմագիտական բաժիններում սովորող  բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների /նաև ասպիրանտների/  համար: Ծրագրի  շրջանակներում նախատեսվում է  մասնագիտական  բարձր որակավորում   ունեցող և ՀՊՄ անդամ հանդիսացող  պատմագետների կողմից տեսական ու մեթոդական  պատմագիտական թեմաներով, կամավոր  սկզբունքով,դասախոսությունների անցկացում ուսանողների համար:«Պատմագետների դպրոց 2017» ծրագրի շրջանակներում դասախոսությունով հանդես գալու համար  խնդրում ենք Ձեր տվյալները / ԱԱՀ, գիտ. աստիճան,կոչում, բջջ. հեռախոսահամար/,դասախոսության թեմայի վերնագիրը և նյութի ամփոփումը ուղարկել xmbagirhaa@gmail.com  հասցեին:

 

 
Հայտարարություն

10.02

2017

 

intelektual xax

 Հարգելի´  ուսանողներ,  Արցախի  պետական  համալսարանը    հայտարարում  է  ինտելեկտուալ   խաղ- մրցույթ` «Սահմանադրական բարեփոխումները» խորագրով, որը տեղի կունենա  2 փուլով` ներֆակուլտետային  և  եզրափակիչ:

Ներֆակուլտետային  փուլը  տեղի  կունենա փետրվարի 16-ին` ժամը 1400-ին, եզրափակիչ փուլը`  փետրվարի 17-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար դիմել   ՈւՀՏԱ, ՀԿ  և Լ բաժին կամ ֆակուլտետների մեթոդիստներին:

 
Հայտարարություն

10.02

2017

 

ԼՂՀ  մշակույթի  և  երիտասարդության  հարցերի   նախարարությունը,կարևորելով երիտասարդության շրջանում  ոչ ֆորմալ կրթության խթանումը, «Երիտասարդության ինքնիրացման  և  զարգացման  պայմանների  ապահովում» ծրագրի շրջանակներում  փետրվարի 21-27-ն ընկած  ժամանակահատվածում ԱրՊՀ –ում / տնտեսագիտության ֆակուլտետի մասնաշենքում / կազմակերպում է «Գիդ-էքսկուրսավարների դասընթացներ»:

Անգլերեն   լեզվի   իմացությունը   ցանկալի  է

Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև  ս.թ.  փետրվարի 16-ը ներառյալ:

Հայտերի ներկայացման  և  լրացուցիչ տեղեկությունների համար  դիմել  ԼՂՀ  մշակույթի և երիտասարդության   հարցերի  բաժին`ք. Շուշի, Հախումյան 28 հասցեով կամ  զանգահարել  /047/ 73 20 73, /047/ 73 40 73 հեռախոսահամարներով:

Էլ. հասցե` eritbajin@gmail.com   

 
ԱՐՊՀ-ՈՒՄ ԴԱՍԵՐԸ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼՈՒ ԵՆ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-ԻՑ

19.01

2017

 

IMG 4280 

Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 16-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:

 

Լուծարքները կընթանան 2 փուլով. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը կանցկացվի հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 27-ից մարտի 3-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն կունենան մարելու փետրվարի 13-17-ը (1-ին փուլ) և փետրվարի 27-ից մարտի 3-ը (2-րդ փուլ):

 

Դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար կսկսվեն փետրվարի 13-ից:

 
Հայտարարություն

28.12

2016

 

 

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր տեղերի համար

 

 Փաստաթղթերն ընդունվում են /ԱրՊՀ ՊՈԱԿ  գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 2013թ. դեկտեմբերի 25-ի  N13Լ որոշման համաձայն/ մինչև սույն թվականի հունվարի 28-ը:

 
Ի գիտություն հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների

08.12

2016

 

IMG 6137

ԱրՊՀ   հեռակա  ուսուցման  համակարգի  պարապմունքները  կմեկնարկեն հունվարի 16-ին:

 

 
2017Թ. ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ ԼՈՆԴՈՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ

08.12

2016

 

IMG 3205   IMG 3207

IMG 3210   2 001

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում ԱրՊՀ ուսանողներին 2017 թ. լինելու Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Ամառային դպրոցում:

Մանրամասն...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>