Արցախի պետական համալսարան
Հունիսի 22-ից ԱրՊՀ-ում մեկնարկել է 2019-2020 ուսումնական տարվա բուհի շրջանավարտների դիպլոմների շնորհումը: 2019-2020 ուսումնական տարում բուհը թողարկում է 747 շրջանավարտ, որից 577-ը` բակալավրի, 170-ը` մագիստրոսի կոչումով: Բակալավրիատի 577 շրջանավարտներից 76-ը բուհն ավարտել են գերազանցության դիպլոմով:
Արցախի  պետական  համալսարանը  հայտարարում  է   ասպիրանտուրայի   առկա  ուսուցման համակարգի  2020 -2021 ուս. տարվա ընդունելություն: Մասնագիտությունների ցանկը` այստեղ: Ասպիրանտուրայի  փաստաթղթերն ընդունվում են`  ս.թ. օգոստոսի  10 - ից մինչև օգոստոսի 20- ը:  Քննությունները կկազմակերպվեն  ս.թ. սեպտեմբերի 07 -10-ը: Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմորդները պարտավոր են ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով. մասնագիտությունների ցանկը` այստեղ:
Հունիսի 15-ին տեղի է ունեցել ԱրՊՀ ռեկտորատի նիստ, որը վարում էր ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը: Նիստին ռեկտորն անդրադարձել է հունիսի 9-ին ՀՀ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից ԱրՊՀ-ում առցանց եղանակով իրականացված որակի ներքին ապահովման համակարգերի գործունեության մշտադիտարկման արդյունքներին, նախանշել հետագա անելիքները:
Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ տպագրվել է «Արցախի ժողովրդագիտությունը» մատենաշարի երկրորդ հատորը՝ «Արցախի ժողովրդագիտությունը.Ազգագրություն»՝ աշխատասիրությամբ և ընդհանուր խմբագրությամբ բ.գ.թ., դոցենտ, ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ Արմեն Սարգսյանի:
Հարգելի´ ուսանողներ և դասախոսներ, hունիսի 15-ից մեկնարկում է 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը: Ավանդական առանց եզրափակիչ գնահատման, եզրափակիչ գնահատումով բոլոր դասընթացների ստուգումներն ու առաջին լուծարքը կկազմակերպվեն հունիսի 15-30-ը` առցանց եղանակով:
Հարգելի´ ուսանողներ, 2020թ. հունիսի 17-30-ը համալսարանի այն ուսանողները, ովքեր, կապված արտակարգ իրավիճակի հետ, մարտի 1-ից մինչև ուսումնական տարվա ավարտը փաստացի չեն բնակվել հանրակացարանում, կարող են այդ ժամանակահատվածի համար մուծած վարձավճարները հետ ստանալ հաշվապահությունից աշխատանքային օրերին` ժամը 10:00-13:00:
Կյանքից հեռացել է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սեմյոն Նիգիյանը։ Մեծ է Սեմյոն Նիգիյանի ավանդը բնագավառի, ինչպես նաև Արցախի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի կայացման ու զարգացման գործում: Նրա մեթոդական և մասնագիտական օժանդակության շնորհիվ մասնագիտությունը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է արձանագրել ԱրՊՀ-ում: 
    Հունիսի 10-ից մեկնարկել են ԱրՊՀ բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրա առկա ուսուցման համակարգերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները ավանդական եղանակով:
     Հունիսի 9-ին ՀՀ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից ԱրՊՀ-ում առցանց եղանակով իրականացվել է որակի ներքին ապահովման համակարգերի գործունեության մշտադիտարկում:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21