Արցախի պետական համալսարան
    Փետրվարի 19-ին՝ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, Արցախի պետական համալսարանում նշվել է գիրք նվիրելու տոնը: Միջոցառումը կազմակերպվել է ԱրՊՀ գիտական գրադարանի և բանասիրական ֆակուլտետի գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի համատեղ նախաձեռնությամբ:
    Փետրվարի 19-ին Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնում ՈՒՇՀՀՏԱ գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը հանդես է եկել դասախոսությամբ՝ «Հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպումը և բովանդակությունը» թեմայով: Հանդիպմանը ներկա էին մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դասախոսներ ուսանողներ:
  Արցախի պետական համալսարանի մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության և ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է հուշ-ցերեկույթ՝ նվիրված Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի ծննդյան 62-ամյակին: Միջոցառմանը ներկա էին ֆակուլտետի դասախոսներ, ուսանողներ:
Հունվարի 28-ից փետրվարի 6-ը Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Սոֆի Աբրահամյանը մասնակցել է Միացյալ Թագավորությունում կայացած Էրազմուս+ երիտասարդական փոխանակման ծրագրին:
2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում Արցախի պետական համալսարանում գիտական և միջազգային համագործակցության գծով կազմակերպվել են գիտաժողովներ, գիտական սեմինարներ, տպագրվել հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկներ, ստորագրվել համագործակցության հուշագրեր:
     Փետրվարի 14-ին ԱրՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Ղազարյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է միջոցառում` նվիրված հայ լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, անվանի հայագետ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 95-ամյակին:
     Արցախի պետական համալսարանի ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժինը կատարում է ուսումնական գործընթացի, ՄՈԳ-երի, ուսումնական պլաններին համապատասխան ամփոփագրերի ստուգման, վերահսկման և այլ գործառույթներ, կազմակերպում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների ընթացիկ համակարգչային եղանակով ստուգումներ:
2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի արդյունքների, 2-րդ կիսամյակի պարապմունքների ընթացքի և նախատեսվող ծրագրերի մասին զրուցել ենք ԱրՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Գեորգի Սահակյանի հետ:
      Այսօր՝ փետրվարի 10-ին, Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել են առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարապմունքները: Բանասիրական, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետներում պարապմունքները կկազմակերպվեն 1-ին հերթով, իսկ տնտեսագիտության, բնագիտության, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետներում` 2-րդ հերթով:
87 տարեկանում կյանքից հեռացավ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, ԱրՊՀ պրոֆեսոր Շահեն Միքայելի Աբրահամյանը: Շահեն Միքայելի Աբրահամյանը ծնվել է 1933 թ. հունվարի 22-ին ԼՂՀ Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղում: Ավարտելով տեղի 7-ամյա դպրոցը և Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանը` 1952 թ. ընդունվել է Ադրբեջանի պետական մանկավարժական ինստիտուտը, որն ավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել ծննդավայրի դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21