Արցախի պետական համալսարան
Հարգելի´ ուսանողներ և դասախոսներ, hունիսի 15-ից մեկնարկում է 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը: Ավանդական առանց եզրափակիչ գնահատման, եզրափակիչ գնահատումով բոլոր դասընթացների ստուգումներն ու առաջին լուծարքը կկազմակերպվեն հունիսի 15-30-ը` առցանց եղանակով:
Հարգելի´ ուսանողներ, 2020թ. հունիսի 17-30-ը համալսարանի այն ուսանողները, ովքեր, կապված արտակարգ իրավիճակի հետ, մարտի 1-ից մինչև ուսումնական տարվա ավարտը փաստացի չեն բնակվել հանրակացարանում, կարող են այդ ժամանակահատվածի համար մուծած վարձավճարները հետ ստանալ հաշվապահությունից աշխատանքային օրերին` ժամը 10:00-13:00:
Կյանքից հեռացել է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր Սեմյոն Նիգիյանը։ Մեծ է Սեմյոն Նիգիյանի ավանդը բնագավառի, ինչպես նաև Արցախի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի կայացման ու զարգացման գործում: Նրա մեթոդական և մասնագիտական օժանդակության շնորհիվ մասնագիտությունը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է արձանագրել ԱրՊՀ-ում: 
    Հունիսի 10-ից մեկնարկել են ԱրՊՀ բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրա առկա ուսուցման համակարգերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները ավանդական եղանակով:
     Հունիսի 9-ին ՀՀ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից ԱրՊՀ-ում առցանց եղանակով իրականացվել է որակի ներքին ապահովման համակարգերի գործունեության մշտադիտարկում:
Հարգելի´ ուսանողներ, 2020 թ. հունիսի 10-ին` ժամը 9:00-ին, մեկնարկում են ԱրՊՀ բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրա առկա ուսուցման համակարգերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները ավանդական եղանակով:
Հարգելի´  ուսանողներ, հունիսի 10-ից մեկնարկում են ԱրՊՀ բակալավրիատի առկա և հեռակա, մագիստրատուրա առկա ուսուցման համակարգերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ավարտական աշխատանքների և  մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները: Ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:  
Մարտի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրակացարանում բնակվելու համար ուսանողների կատարած վարձավճարները վերադարձվելու են նրանց: Այս մասին հունիսի 5-ին կայացած ԱրՊՀ ռեկտորատի նիստում հայտարարել է ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը:
Հունիսի 5-ին ԱրՊՀ-ում տեղի է ունեցել ռեկտորատի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են ուսումնական գործընթացին վերաբերող հարցեր: Առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին տեղեկատվությամբ հանդես են եկել ֆակուլտետների դեկաները` նշելով, որ գործընթացն ընթանում է բնականոն հունով:
Մայիսի 26-ին ԱրՊՀ-ում հեռավար եղանակով մեկնարկել է ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանությունը: ԱրՊՀ ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի պետ Գոհար Գասպարյանի խոսքով` գործընթացն ընթանում է բնականոն հունով, որևէ էական խոչընդոտ չի արձանագրվել: Առաջացող խնդիրները տեխնիկական բնույթ են կրում, որոնց տեղում տրվում է լուծում: